Casumo

TV4 Sponsor spots

En samling kortare animationer för Casumo som användes i sponsor spotar för olika TV4 program. Varje animation är 5 sekunder lång och har en temamässig anknytning till programmet de sponsrade.