BE Group

Core values

Den här filmen gjorde vi åt BE Group, för att de enkelt och på ett pedagogiskt sätt ska kunna förmedla sina Core Values till alla anställda. Utmaningen låg i att göra en film som alla, oavsett nation eller engelskakunskaper skulle kunna förstå och ta till sig det på ett bra sätt.