Casino Heroes

Blitz Mode

En TV-reklam för att promota Casino Heroes lansering av det nya spelläget BLITZ. De sändes på alla MTG kanaler i Sverige and Finland.
En Sponsorspot som även den är knuten till lanseringen av BLITZ.
En uppdatering av TV-reklam för av spelläget BLITZ.
En digital poster för BLITZ, som är spelades runt om i Sveriges.